Srpska logopedska asocijacija v2 web png
 
Srpska logopedska asocijacija v2 web png

Naučni i stručni skupovi i obuke

Na ovoj stranici možete pronaći informacije vezane za obuke, skupove i konferencije u Srbiji i inostranstvu:

SKUPOVI

 2022

17-20.02.2022. DANI DEFEKTOLOGA na Zlatiboru, Kongresni centar hotela „Zlatibor - Mona“

1. - 03. 4. 2022. 6. Kongres hrvatskih logopeda sa međunarodnim učešćem - "Izazovi moderne logopedije" Split, Radisson Blue.

26.-28.5.2022. 11th European Speech and Language Therapy Congress, ESLA. The Congress venue is Hotel Heffterhof, Salzburg.

19.-21.10.2022. VI. KONGRES LOGOPEDOV SLOVENIJE bo potekal v Termah Vivat.

2.11.2022.  Medjunarodna konferencija "GOVOR I GLAS, U NAMA I OKO NAS" - Vitezovi osmeha, popust za članove SLA. 

26.11.2022. Konferencija ,,Rani razvoj i značaj rane intervencije", Beograd.

1.-2.12.2022. „AKTUELNOSTI U LOGOPEDIJI,OKUPACIONOJ TERAPIJI, PSIHOLOGIJI I SOCIJALNOM RADU- ALOPS 22“, Beograd

 

     WEBINAR

7.10.2021. Developmental Language Disorder: How we got here and where we go next - Professor Dorothy Bishop, Thursday 7 October 2021 from 8pm UK time.

 

OBUKE, EDUKACIJE I SEMINARI

 

Edukacija: Tretman disfagija - Centar Terapika 

PRIMENA LOGOPEDSKIH INSTRUMENATA (sonde, logofon) - Logomedica instrumenti

PRIMENA DIGITALNOG LOGOPEDSKOG SETA - Logomedica instrumenti

KRATKI PROGRAM - PREVENCIJA DISLEKSIJE

 

KURS O AUTIZMU - FIMA Spektar

AUTIZAM I TERAPIJSKI PRISTUPI U TRETMANU AUTIZMA - Institut za mentalno zdravlje

EDUKACIJA SENZORNA INTEGRACIJA - Senzorijum

KRATKI PROGRAM - PROCENA I TRETMAN SENZORNE INTEGRACIJE - VŠSR

KRATKI PROGRAM:KOGNITIVNA REHABILITACIONA TERAPIJA - VŠSR

ŠKOLA KLINIČKE NEUROPSIHOLOGIJE - Institut za mentalno zdravlje

UVODNI KURS IZ PSIHODINAMSKOG RAZUMEVANJA DEČJEG RAZVOJA - Institut za mentalno zdravlje

OPŠTA I SPECIFIČNA REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE SA OPŠTOM DEFEKTOLOŠKOM DIJAGNOSTIKOM I RELAKSACIJOM - Institut za mentalno zdravlje

STANDARDIZOVANI LOGOPEDSKI TESTOVI:

Nove Reynell razvojne jezičke skale - NRDLS-SR - SINAPSA EDICIJE

 

 

 

 

Kalendar

 

3. februar - Svetski dan čitanja naglas

21. februar - Međunarodni dan maternjeg jezika


6. mart - Dan logopeda/govorno-jezičkih terapeuta i rođendan Srpske logopedske asocijacije

15. mart - Svetski dan govora

17. mart 2021 - Dan svesnosti o gutanju

21. mart - Svetski dan osoba sa Daunovim sindromom 


2. april - Svetski dan svesnosti o autizmu

3. april - Međunarodni dan slušanja

4. april - Međunarodni dan svesnosti o poremećaju slušnog procesiranja

7. april - Svetski dan zdravlja

16. april - Svetski dan glasa


11. maj - Svestki dan pisanja pisma


Jun - mesec svesnosti o afaziji


8. septembar - Međunarodni dan pismenosti


Oktobar - mesec svesnosti o disleksiji

15. oktobar - Međunarodni dan svesnosti o razvojnom jezičkom poremećaju

22. oktobar - Dan svesnosti o mucanju


20. novembar - Svetski dan deteta


3. decembar - Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

 

 

Pozivamo sve organizatore da nam dostave informacije vezane za logopedske obuke, kurseve i skupove na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print Email