Srpska logopedska asocijacija v2 web png
 
Srpska logopedska asocijacija v2 web png

Naučni i stručni skupovi i obuke

Na ovoj stranici možete pronaći informacije vezane za obuke, skupove i konferencije u Srbiji i inostranstvu:

SKUPOVI

2021

9.4.2021. Međunarodna online konferencija - "Logopedija u praksi, praksa u logopediji". Organizator "Vitezovi osmeha"

22.4.2021. Voice and Upper Airway Disorders World Voice Day Discussion, ASHA Zoom Apr 22, 2021 08:00 PM in Eastern Time (US and Canada)

22. - 23.4.2021. Međunarodni online naučni skup „Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji i socijalnom radu – ALOS20“

29.4.2021. Mindfulness Speaks: Considerations in Stuttering Therapy. Zoom - Apr 29, 2021 12:00 PM in Eastern Time (US and Canada) - besplatno  organizator The Stuttering Foundation

12.5.2021. Međunarodna online konferencija - "Logopedija u praksi, praksa u logopediji 2". Organizator "Vitezovi osmeha"

20. - 22.5.2021. SVETSKI DAN GLASA. Udruženje laringologa Srbije. Hotel Grand Tornik, Zlatibor.

29. - 30.10.2021. 11. Međunarodni naučni skup "Specijalna edukacija i rehabilitacija danas", Beograd, FASPER

25.- 26.11.2021.  4. Međunarodni naučni skup „AKTUELNOSTI U LOGOPEDIJI, OKUPACIONOJ TERAPIJI, PSIHOLOGIJI I SOCIJALNOM RADU – ALOPS 21“, Beograd, Visoka škola socijalnog rada i Komora socijalne zaštite.

27.28.11.2021. VII stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem "Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju", Resursni centar za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, Hotel 88 rooms, Beograd

 2022

1. - 03. 4. 2022. 6. Kongres hrvatskih logopeda sa međunarodnim učešćem - "Izazovi moderne logopedije" Split, Radisson Blue.

26.-28.5.2022. 11th European Speech and Language Therapy Congress, ESLA. The Congress venue is Hotel Heffterhof, Salzburg.

 

     WEBINAR

7.10.2021. Developmental Language Disorder: How we got here and where we go next - Professor Dorothy Bishop, Thursday 7 October 2021 from 8pm UK time.

 

OBUKE, EDUKACIJE I SEMINARI

 

Edukacija: Tretman disfagija - Centar Terapika 

PRIMENA LOGOPEDSKIH INSTRUMENATA (sonde, logofon) - Logomedica instrumenti

PRIMENA DIGITALNOG LOGOPEDSKOG SETA - Logomedica instrumenti

KRATKI PROGRAM - PREVENCIJA DISLEKSIJE

 

KURS O AUTIZMU - FIMA Spektar

AUTIZAM I TERAPIJSKI PRISTUPI U TRETMANU AUTIZMA - Institut za mentalno zdravlje

EDUKACIJA SENZORNA INTEGRACIJA - Senzorijum

KRATKI PROGRAM - PROCENA I TRETMAN SENZORNE INTEGRACIJE - VŠSR

KRATKI PROGRAM:KOGNITIVNA REHABILITACIONA TERAPIJA - VŠSR

ŠKOLA KLINIČKE NEUROPSIHOLOGIJE - Institut za mentalno zdravlje

UVODNI KURS IZ PSIHODINAMSKOG RAZUMEVANJA DEČJEG RAZVOJA - Institut za mentalno zdravlje

OPŠTA I SPECIFIČNA REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE SA OPŠTOM DEFEKTOLOŠKOM DIJAGNOSTIKOM I RELAKSACIJOM - Institut za mentalno zdravlje

TESTOVI:

ADOS-2 – OPSERVACIJSKI PROTOKOL ZA DIJAGNOSTIKU AUTIZMA - SINAPSA EDICIJE

 

Kalendar

 

3. februar - Svetski dan čitanja naglas

21. februar - Međunarodni dan maternjeg jezika


6. mart - Dan logopeda/govorno-jezičkih terapeuta i rođendan Srpske logopedske asocijacije

15. mart - Svetski dan govora

17. mart 2021 - Dan svesnosti o gutanju

21. mart - Svetski dan osoba sa Daunovim sindromom 


2. april - Svetski dan svesnosti o autizmu

3. april - Međunarodni dan slušanja

4. april - Međunarodni dan svesnosti o poremećaju slušnog procesiranja

7. april - Svetski dan zdravlja

16. april - Svetski dan glasa


11. maj - Svestki dan pisanja pisma


Jun - mesec svesnosti o afaziji


8. septembar - Međunarodni dan pismenosti


Oktobar - mesec svesnosti o disleksiji

15. oktobar - Međunarodni dan svesnosti o razvojnom jezičkom poremećaju

22. oktobar - Dan svesnosti o mucanju


20. novembar - Svetski dan deteta


3. decembar - Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

 

 

Pozivamo sve organizatore da nam dostave informacije vezane za logopedske obuke, kurseve i skupove na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print Email