Covid i logopedska terapija

 Kao odgovor na pandemiju i trenutnu situaciju, logopedske usluge usmerene na terapiju dece I mladih doživele su određene izmene. Sagledavajući situaciju veliki broj logopedskih službi je u vreme lockdown-a nudio podršku putem zakazivanja video ili telefonskih poziva a nakon toga kombinaciju teleterapije i poseta licem u lice kada je to bivalo neophodno. Kako se logopedska usluga u većini slučajeva efikasno sporovodi posetom "uživo" izdvojićemo i neka oblike logopatije kada je jednako uspešno moguće sprovoditi i teleterapiju. Među njima je:

Većina ovakvih tretmana zahteva i dodatnu audio opremu.


 PREPORUKE ZA RAD U VREME PANDEMIJE (ESLA, HLD i drugi)


LOGOPEDSKE USLUGE U VREME PANDEMIJE – VELIKA BRITANIJA

…Kako se širenje virusa ubrzavalo, a hospitalizacije naglo povećavale, tako je potražnja za logopedima koji su deo tima koji upravlja kritično bolesnim pacijentima sa COVID-19 povećavala. Disfagija (oštećenje funkcije gutanja) se pojavila kao česta komplikacija kod pacijenata (proceno kod njih 30%) koji su primljeni u bolnicu sa COVID-19 i kojima je potrebna procena gutanja, takođe mnogim pacijentima koji su bili intubirani bila je potrebna rehabilitacija gutanja. Oštećenje funkcije gutanja ne samo da dovodi do poteškoća sa oralnim hranjenjem, već je i faktor rizika za razvoj aspiracijske upale pluća, što je takođe dokumentovano kod pacijenata sa COVID-19.

Međutim, pre pandemije postojali su izveštaji koji su ukazivali na to da se disfagični pacijenti sa COVID-19 mogu oporaviti nakon rehabilitacije gutanja koju primarno sporovde logopedi.

Otvorena su ostala neka pitanja, posebno u pogledu stepena kasnih komplikacija gutanja, koji potencijalno mogu nastati usled oštećenja bulbarnog nerva izazvanog virusom, što može naglasiti potrebu za kontinuiranom intervencijom. Stoga se pokazalo da su logopedi sastavni deo tima jedinice intenzivne nege i tima za dugotrajnu rehabilitaciju u Velikoj Britaniji. Štaviše, logopedi imaju ulogu u rehabilitaciji disfonije ako još jednog često prijavljenog simptoma virusa, koji se najčešće javlja kod pacijenata sa blagim do umerenim COVID-19. Dalje, zabeležene su visoke stope poteškoća sa vokalnom funkcijom nakon intubacije. Dakle, pandemija je imala široki uticaj na logopedske usluge proizašlim iz suspenzije mnogih terapijskih usluga, prekomponovanja kliničara i potražnje za specijalistima u kritičnim, akutnim i rehabilitacionim službama.

Chadd, K., Moyse, K., & Enderby, P. (2021). Impact of COVID-19 on the Speech and Language Therapy Profession and Their Patients. Frontiers in neurology, 12, 96.

Print