Srpska logopedska asocijacija v2 web png
 
Srpska logopedska asocijacija v2 web png

Logopedska terapija

 

Logopedska delatnost danas se obavlja se u:

- otorinolaringološkim, pedijatrijskim, neurološkim, psihijatrijskim klinikama, bolnicama i domovima zdravlja,

- ustanovama za mentalno zdravlje i savetovalištima,

- gerijatrijskim ustanovama,

- centrima za medicinsku rehabilitaciju,

- centrima i specijalnim ustanovama za vaspitanje, obrazovanje i rehabilitaciju, kao na primer:

- centrima za rehabilitaciju patologije govora,

-ustanovama za rehabilitaciju osoba sa cerebralnom paralizom i intelektualnom ometenošću,

- centrima za autizam,

- predškolskim ustanovama,

- osnovnim školama,

- istraživačkim centrima,

- privatnoj praksi (privatnim ustanovama).

 

Print Email