Srpska logopedska asocijacija v2 web png
 
Srpska logopedska asocijacija v2 web png

Danijela Krunić

danijela krunićDanijela Krunić, master diplomirani defektolog – logoped, specijalista defektolog.

Rođena 20.12.1969. godine u Beogradu. Osnovnu školu, Prvu kragujevačku gimnaziju - usmerenog obrazovanja i srednju medicinsku školu „Sestre Ninković“ završila je u Kragujevcu. Defektološki fakultet u Beogradu, smer logopedija upisala i studiralau periodu od 1988/93 godine. Volonterski rad u trajanju od dve godine 1994/96 god. obavljala je u Domu zdravlja Kragujevac. Nakon položenog stručnog ispita u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „dr Cvjetko Brajović“ 1996. god. zaposlena u Domu zdravlja Kragujevac, na poziciji logopeda u Razvojnomsavetovalištu , Služba za zdravstvenu zaštitu dece predškolskog uzrasta. Specijalističke akademske studije „Rane intervencije u detinjstvu“ na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu završila 2022. godine.

Svojim stručnim radom inicirala je otvaranje logopedske prakse u Razvojnom savetovalištu Doma zdravlja Kragujevac, kao prvi logoped u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Njenim prisustvom u ovoj medicinskoj grani stvoreni su novi stručni prostori za uspešan razvoj službe u oblasti zdravstvene zaštite dece predškolskog uzrasta. Obavljajući logopedsku praksu 27 godina, stekla je ogromno iskustvo u prevenciji, dijagnostici, terapiji govorno – jezičkih poremećaja i praćenju razvoja dece od rođenja do polaska u školu.

U svom radu Danijela Krunić primenjuje najnovije terapijske metode i strategije za poboljšanje rada. Bavi se savetovanjem roditelja i stručnih lica, promovisanjem svesti o različitim govornim, jezičkim, socijalnim i mentalnim poremećajima i stvaranjem uslova za uključivanje dece sa posebnim potrebama u društvenu zajednicu.

Posvećena je usavršavanju struke u oblasti dečje logopedije, neprestano prateći inovativne ideje.

Reference:

1 . Krunić, D., Miladinović, V., Marković, M., Pantović, I., Stanisavljević, V (2019): Poster prezentacija – Prekretnice u razvoju po uzrastima deteta – Podsetnik za buduće roditelje. Zlatibor. 5 . kongres sa međunarodnim učešćem – Mentalno zdravlje dece i mladih, aktuelni izazovi, moguća rešenja. DEAPS 23-26 maj 2019

2 . Krunić,D (2022): Iformisanje i edukacija roditelja kao oblik unapređenja strategija za rani razvoj dece. Beograd. ALOPS22. Zbornik apstrakata

Pohađala je veći broj sertifikovanih edukativnih seminara. Učestvovala je na naučnim skupovima u našoj zemlji i inostranstvu. Angažovana je kao mentor logopedima i specijalizantima pedijatrije na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Kragujevcu.

Predsednik Podružnice logopeda Srbije, za Šumadiju i Pomoravlje, 2007. – 2015.

Dobitnik je Zahvalnice za doprinos u radu ULS-a, 2011.

Član je upravnog odbora Srpske logopedske asocijacije od 2021. godine.

Print Email