Srpska logopedska asocijacija v2 web png
 
Srpska logopedska asocijacija v2 web png

Doc. dr Vesna Borota

borota PROFESIONALNA KARIJERA

 • 2019 – do danas, nastavnik  predmeta:  Poremećaji fluentnosti govora i jezika; Osnove lingvistike; Razvoj komunikacije ,  „Visoka škola socijalnog rada“, Beograd
 • 1988 – do danas klinički logoped u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof.dr  Cvetko Brajović“ , Beograd
 • 1986-1988 – stručni saradnik u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, Beograd

 

OBRAZOVANJE

 • 2004. odbranila doktorsku disertaciju  na Defektološkom  fakultetu Univerziteta u Beogradu,   na katedri za logopediju (tema: Sintaksičke konstrukcije u jeziku dece sa razvojnom disfazijom )
 • 1987. godine odbranila magistarski  rad na Medicinskom  fakultetu Univerziteta u Beogradu, na katedri za psihoterapiju (tema: Bihejvioralna analiza ponašanja sprovedena pre i posle terapije pacijenata koji mucaju)
 • 1983. godine diplomirala na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na katedri za logopediju

 PROFESIONALNE AKTIVNOSTI:

 • 2014 – do danas stručni konsultant u ordinaciji Logomedika
 • 2015-2018 – šef Odeljenja za unapredjenje logopedske delatnosti
 • 2011-2015 – šef Odeljenja za afazije i poremećaje fluentnosti
 • 2005-2011 – šef Odeljenja za govornu patologiju
 • 2006-2012 – predsednik UO Udruženja logopeda Srbije

NAUČNA INTERESOVANJA

 • Rana  intervencija u logopediji
 • Poremećaji fluentnosti
 • Primarni poremećaji govora i jezika
 • Psiholingvistika

OSTALO

 • Izlaganja na naučnim skupovima međunarodnog i nacionalnog značaja
 • Stručnousavršavanje na akreditovanim i sertifikovanim seminarama iz oblasti  logopedske dijagnostike i terapije;  bihejvioralne psihoterapije; tretman pervazivnih poremećaja; rana intervencija kod razvojnih poremećaja; aba metoda; poremećaji  glasa;

REFERENCE

 1. Borota,V (2019): Instrument dijagnostičke procene govora na uzrastu odojčeta. Beograd. ALOS 19. Zbornik apstrakata.
 2. Borota, V (2017): Značaj i organizacija rane intervencije u prevenciji jezičkih poremećaja. Beograd: Naučno-stručna konferencija logopeda Srbije: Inovativni pristupi u logopediji. Zbornik radova.
 3. Borota, V (2015): Preuzimanje odgovornosti za sopstveni govor – kraći put do fluentnosti. Govorno- jezički poremećaji razvojnog doba. Zbornik radova. Drugi Kongres logopeda Srbije, Beograd.
 4. Borota, V (2013): Razvojna skala za procenu nivoa prelingvističkog funkcionisanja.Divčibare: Prvi kongres logopeda Srbije. Instrumenti i merenja u logopediji. Zbornik radova
 5. Borota, V (2009): Organizacija logopedskog tretmana u prelingvističkom periodu. Beograd: BIG štampa. Savremeni tretman dece sa posebnim potrebama. Zbornik radova.

Print Email