Srpska logopedska asocijacija v2 web png
 
Srpska logopedska asocijacija v2 web png

Dr sci Nataša D. Čabarkapa

natasa profil 3 1Edukacija i karijera

Dr sci Nataša D. Čabarkapa je logoped sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom sa raznovrsnim govorno-jezičkim problemima. Diplomirala je 1994. godine na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru za logopediju. Postdiplomske studije započinje na istom fakultetu 1996. godine a završava ih 2001. godine sa magistarskom tezom “Specifičnosti strukture leksikona kod dece sa razvojnom disfazijom “.

Doktorirala je 2008. godine u Centru za multidisciplinarne studije sa tezom “Verbalne asocijacije dece predškolskog uzrasta sa disfazijom” koja je odbranjena u Rektoratu Beogradskog univerziteta. Godinu dana kasnije dobija zvanje naučnog saradnika. Od 1995. godine započinje svoju naučnu i stručnu karijeru na Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora kao audiolingvista- logoped.

Dvadeset godina rada u Institutu, podstaklo je da napiše više od 150 naučnih radova i tri monografije iz oblasti dečijeg leksikona i verbalnih asocijacija kod disfazične dece i kod dece sa normalnim govorno-jezičkim razvojem. Od 2008. godine postaje saradnik Centra za unapređenje životnih aktivnosti. Redovan je član Komore logopeda Srbije od 2011. godine. Učestvovala je na brojnim nacionalnim i međunarodnim konferencijama, ali je za nju naučni rad pratilac prakse, koju stavlja na prvo mesto. Poseduje sertifikate o završenim edukacijama iz oblasti psihomotorne reedukacije (završeni seminari na Institutu za mentalno zdravlje pod nazivima „Opšta reedukacija psihomotorike i relaksacija“ i „Specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom“) i senzorne integracije (seminar u organizaciji Centra za Specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u saradnji sa nemačkim Društvom za senzornu integraciju „Jean Ayers“ ). Poseduje sertifikat za primenu DSP (Digital Signal Processing) tehnologije u logopediji. Sertifikovana je za primenu “Behringer” logopedskog seta za govorno-jezičku stimulaciju, posebno dece sa oštećenjem slušne percepcije. U logopedskom tretmanu koristi i KSAFA-m aparat za auditivnu stimulaciju.

Trenutno radi u Logopedsko edukativnom centru „Čabarkapa“ koji je sama osnovala, a koji ima za cilj da, zahvaljujući multidisciplinarnom pristupu i udruživanjem različitih perspektiva stručnjaka, pomogne osobama sa problemima u govoru. I dalje se bavi naučnim istraživanjima, stručno se usavršava i veruje da osoba mora da kontinuirano radi na sebi da bi bila dobra u svom poslu. Od 2015. godine, udružujući znanja sa timom LEC „Čabarkapa“, doprinosi tekstovima na Blogu stručnjaka portala YuMama, informišući javnost o značaju rane detekcije, prevencije i tretmana govorno-jezičkih poremećaja

Objavljene knjige

  Verbalne asocijacije dece sa razvojnom disfazijom – Beograd, 2002.
  Struktura leksikona disfazične dece – Beograd, 2012.

 Asocijativni rečnik dece predškolskog uzrasta – Beograd, 2014.

Print Email