Srpska logopedska asocijacija v2 web png
 
Srpska logopedska asocijacija v2 web png

Nadzorni odbor

1. Milica Trivković, logoped

2. Biljana Milošević, logoped

3. Aleksandra Petrović, logoped

4. Dragana Trkulja, logoped

 

 

Nadzorni odbor vrši nadzor nad finansijskim i materijalnim poslovanjem Udruženja i sprovođenjem odluka organa Udruženja.
Nadzorni odbor se stara o zakonitom korišćenju sredstava Udruženja i preduzima mere zaštite od nesavesnog vršenja funkcije i nesavesnog poslovanja u Udruženju.
Nadzorni odbor predlaže isključenje člana iz Udruženja.
Organi Udruženja su dužni da na zahtev Nadzornog odbora daju potrebne podatke i obaveštenja radi ostvarivanja ovlašćenja Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor dostavlja Izveštaj o radu Skupštini Udruženja.

 

Sastav Nadzornog odbora

Nadzorni odbor se sastoji od predsednika i četiri člana.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova.
Član Nadzornog odbora ne može biti istovremeno i član Upravnog odbora.
Članovi Nadzornog odbora biraju na prvoj sednici predsednika, na predlog Predsedništva
Ukoliko predlog Predsedništva ne dobije većinu glasova, članovi Nadzornog odbora biraju dvotrećinskom (2/3) većinom glasova predsednika Nadzornog odbora.

 

Mandat članova i predsednika Nadzornog odbora traje četiri godine.

 

Izbor članova Nadzornog odbora

Skupština bira članove Nadzornog odbora.
Svojstvo kandidata za člana Nadzornog odbora stiče član Udruženja kojeg predloži pet prisutnih članova Skupštine ili pet članova Udruženja svojim potpisom.
Ukoliko je predložen veći broj članova od kojih se biraju, izabranima se smatraju oni koji su dobili najveći broj glasova, do utvrđenog broja članova Nadzornog odbora.

 

Prestanak funkcije članova i predsednika Nadzornog odbora

Funkcija članova i predsednika Nadzornog odbora prestaje istupanjem, istekom mandata, ostavkom, razrešenjem ili isključenjem.

Print Email