Srpska logopedska asocijacija v2 web png
 
Srpska logopedska asocijacija v2 web png

Prof. dr Mile Vuković

Prof. dr Mile Vuković je logoped 

Od 1989. godine zaposlen je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, danas kao redovni profesor. U dva navrata bio je prodekan za nastavu na ovom fakultetu. Deset godina je radio kao konsultant na Klinici za neurologiju Kliničkog centra Srbije, a od 1986. je na poziciji saradnika Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora. U Opštoj bolnici Bel Medic angažovan je od 1995. godine.

2005. - 2010. - Bio je višegodišnji član Komisije za polaganje stručnog ispita za logopede pri Fakultetu za specijalnu edukaicju i rehabilitaciju;  predsednik Komisije za polaganje stručnog ispita za zdravstvene  saradnike pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije; član republičke  stručne Komisije za prevenciju i lečenje poremećaja sluha i govora.

Prof. dr Mile Vuković autor je brojnih publikovanih naučnih radova, tri knjige i monografije i jednog udžbenika. Glavni i dogovorni urednik je izdavačke delatnosti Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, a vrši i recenzije radova iz svoje oblasti za druge domaće i strane časopise. Član je nekoliko profesionalnih udruženja.

Obrazovanje

  • Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu (ranije Defektološki fakultet), Odsek za logopediju, Student generacije 1985.
  • Magisterijum iz Neuropsihologije, Medicinski fakultet u Beogradu, 1990.
  • Doktorat (Simptomatologija i restitucija jezičkih i kognitivnih  funkcija kod bolesnika sa traumatskom afazijom), Fakultet za specijalnu  edukaciju i rehabilitaciju, 1993.

Stručna usavršavanja:

  • London, 1989.
  • Cirih, 2006.
  • Stokholm, 2014.
  • London, 2015.

 

 

Print Email