Srpska logopedska asocijacija v2 web png
 
Srpska logopedska asocijacija v2 web png

Prof. dr Neda Milošević – logoped

DSCN0620 nVanredni profesor Akademije za humani razvoj (stari naziv Visoka škola socijalnog rada)

Šef Katedre za logopediju

Osnivač ustanove Logomedica

Rukovodilac odeljenja Logomedica – Vračar

Recezent za oblasti logopedija i specijalna edukacija i rehabilitacija pri Nacionalnom telu za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT)

Autorka srpske verzije prvog standardizovanog logopedskog testa – Nove Reynell razvojne jezičke skale 

Autor Programa:  Podsticanje razvoja predveština čitanja i pisanja PREVENCIJA DISLEKSIJE

Profesionalna karijera

 • 2022 – do danas nastavnik u zvanju vanrednog profesora na Akademiji za humani razvoj u Beogradu
 • 2019 – do danas osnivač ustanove Logomedica instrumenti doo
 • 2018 – do danas šef Katedre za logopediju
 • 2017 – 2022 docent Visoke škole socijalnog rada u Beogradu, 
 • 2014 – do danas direktor Centara za patologiju govora – Logomedica – odeljenje Vračar
 • Od 2010-2013. god. Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof.dr Cvetko Brajović” u Beogradu – radno iskustvo stiče u Sektoru za inovacije, razvoj i organizaciju logopedske službe
 • Od 2010 – do danas angažovana u privatnim školskim i predškolskim ustanova u Beogradu kao stručni saradnik – logoped.
 • Od 2009-2010. god. Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof.dr Cvetko Brajović” u Beogradu – pripravnički staž sa položenim stručnim ispitom u Ministarstvu zdravlja

Obrazovanje

 • Doktorsku disertaciju iz oblasti razvoja fonoloških sposobnosti kod dece sa specifičnim jezičkim poremećajima i prevenciji disleksije odbranila je u septembru 2017.godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu (tema: Komparativna analiza fonoloških sposobnosti dece sa specifičnim jezičkim poremećajem i dece tipičnog jezičkog razvoja)
 • Master rad iz oblasti specifičnih poremećaja jezika odbranila je u junu 2010.godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu (tema: Govorno-jezički poremećaji kod dece sa nespecifičnim elektroencefalografskim aktivnostima)
 • Osnovne studije logopedije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu završila je u februaru 2009.godine

Edukacije i dodatna usavršavanje

 • Sertifikovana za primenu Terapije oralnog pozicioniranja – 3 – Part Treatment for OPT (Oral Placement Therapy) – TalkTools Approved Provider ASHA – American Speech-Language-Hearing Association and AOTA – American Occupational Therapy Association (novembar 2022)
 • Završila je profesionalnu edukaciju na HARVARD GRADUATE SCHOOL of EDUCATION – Razvojni pristup jačanja jezičkih sposobnosti i sposobnosti čitanja, Kembridž (SAD) (oktobar 2020)
 • Završila je sertifikovan program: Podrška dece sa teškoćama čitanja i pisanja – UNIVERSITY OF LONDON, UCL Institute of Education and Dyslexia and Literacy International (jul 2020) 
 • Završila je sertifikovan program: Neurolingvistika – Saint Petersburg State University, Rusija (avgust 2020)
 • Od 2014.godine licencirani je edukator i ekskluzivni zastupnik za područje Republike Srbije od strane Tara Centra (R.Hrvatska) za primenu:
 • 1. Digitalnog signalnog procesiranja zvuka u rehabilitaciji govora, glasa i sluha – tehnologije u logopediji „Digitalni logopedski set“,
 • 2. primena testa za poremećaj slušnog procesiranja – PSP – 1 test,
 • 3. program „Učimo slušati” 
 • 4. „Slušni integracioni trening“ .
 • od 2014.godine edukator/instruktor za primenu mehaničkih logopedskih instrumenata: logopedske sonde i logofon. 
 • Sprovodi obuke za  logopede za primenu standardizovanih logopedskih instrumenata 
 • od 2020.godine autor je Kratkog programa „Podsticanje razvoja predveština čitanja i pisanja – Prevencija disleksije“ namenjen logopedima, vaspitačima i učiteljima 
 • Autor PoPrograma – Poseban pripremni obrazovni program za decu sa jezičkim smetnjama i poremećajima
 • Autor je knjige „Fonološka sposobnost i fonološki poremećaji
 • Autor je Priručnika za upotrebu logopedskih instrumenata
 • Objavila je preko 50 naučnih i stručnih radova. 
 • Pohađala je veći broj sertifikovanih edukativnih seminara
 • učestvovala i organizovala skupove u našoj zemlji i inostranstvu
 • predavač na osnovnim akademskim studijama Visoke škole socijalnog rada na predmetima: Fonetika u funkciji logopedije, Psihoakustika, Artikulaciono-fonološki poremećaji, Tretman govorno-jezičkih poremećaja
 • predavač na master studijama na Visokoj školi socijalnog rada na predmetima: Logopedski dijagnostika i Savremene tehnologije u logopediji

Ostalo

 • Osnivač Srpske logopedske asocijacije i član predsedništva SLA
 • Dobitnik priznanja Udruženja logopeda Srbije 2014. godine “Zlatna plaketa za izuzetan doprinos logopedskoj delatnosti”.
 • Dobitnica priznanja “Vitez tolernacije” za nesebičan doprinos promociji vrednosti tolerancije i dobra dela prema socijalno ranjivim pojedincima i grupama za 2021. godinu.
 • Predsednica Upravnog odbora Udruženja logopeda Srbije od 2014. do 2017.godine.
 • Član Upravnog odbora Udruženja logopeda Srbije od 2012-2014.godine.
 • Sekretar Udruženja logopeda Srbije od 2010. do 2014. godine.
 • Predsednik Organizacionog odbora Prvog simpozijuma logopeda Srbije 12-13. maj 2012. Divčibare.
 • Predsednik Organizacionog odbora Kongresa logopeda Srbije „Instrumenti i merenja u logopediji“, 17-19. maja 2013. Divčibare.
 • Član Organizacionog odbora II Kongresa logopeda Srbije „Govorno-jezički poremećaji razvojnog doba“, 15-17. maj 2015. Beograd
 • Član Organizacionog odbora Naučno-stručne Konferencije logopeda Srbije „Poremećaji fluentnosti“, 27-28. maj 2016. Beograd
 • Član naučnog i programskog odbora međunarodnog skupa “Socijalna politika na raskršću vekova” 2018. godine, Beograd
 • Član naučnog i organizacionog odbora međunarodnog skupa “Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji i socijalnom radu – ALOS19” Između tradicije i tranzicije, 28-29. novembar 2019. godine, Beograd
 • Predsednica organizacionog odbora međunarodne Konferencije ALOPS21 “Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji, psihologiji i socijalnom radu” – Nova realnost: kontinuitet i promene, 25-26. novembar 2021.godine, Beograd

Print Email