Srpska logopedska asocijacija v2 web png
 
Srpska logopedska asocijacija v2 web png

Danijela Rodić, logoped

1674141667627800

 

  Direktor ustanove SSOŠ ,,Združena škola" Bačka Topola

  Osnivač udruženja,,Logopraktika" Subotica

  Predsednica Srpske logopedske asocijacije

 

 

 

 

Obrazovanje  

  • 2002. godine diplomirala je na Defektološkom fakultetu, na katedri za logopediju i stekla zvanje diplomirani defektolog-logoped;
  • 2003 - 2004. godine stažirala je u Razvojnom savetovalištu u Subotici;
  • 2012. godine stekla je licencu za rad u prosveti;
  • 2012. godine završila je drugi stepen treninga u transakcionoj analizi (TA centar- asocijacija transakcionih analitičara Srbije) i stekla zvanje Praktičar transakcione analize;

Profesionalna karijera

  • 2005. godine radno je angažovana na mestu stručnog saradnika logopeda u Stručnoj službi osnovnih škola ,,Združena škola" u Bačkoj Topoli. Poslove logopeda je obavljala je u pet osnovnih škola. Ugovorom o dodatnom radu obavljala je poslove logopeda i u P.U. ,,Bambi" Bačka Topola;
  • Konsultant je i privatne predškolske ustanove ,,Školica" iz Subotice.
  • 2015. godine zajedno sa koleginicom Draganom Dženopoljac takođe logopedom, osnivač je udruženja,,Logopraktika"Subotica.

Udruženje ,,Logopraktika" Subotica osnovano je s ciljem da se unapredi logopedska praksa u našoj zemlji, podizanjem nivoa svesnosti o značaju preventivnog delovanja i rane intervencije kod govorno-jezičkih poremećaja. Udruženje se takođe bavi i izdavačkom delatnošću. Akcenat ovog strukovnog Udruženja je na izradi i upotrebi didaktičkog logopedskog materijala za rad.

Sa koleginicom Draganom Dženopoljac , autor je šesnaest izdanja. 

  • 2017. godine imenovana je za direktora ustanove SSOŠ ,,Združena škola" Bačka Topola.  Ova ustanova je između ostalog, zbog logopedske službe prepoznata kao primer pozitivne prakse od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao jedinstvena ustanova ovog tipa.

Učesnica je brojnih domaćih i međunarodnih konferencija, gde je izlagala svoje radove. 

Od samog osnivanja (2004) bila je član Udruženja logopeda Srbije i aktivno se bavila unapređenjem struke. Nakon istupanja iz ULS- a, jedan od osnivača Srpske logopedske asocijacije.

2022. godine imenovana je za predsednicu Srpske logopedske asocijacije.

Print Email