Srpska logopedska asocijacija v2 web png
 
Srpska logopedska asocijacija v2 web png

Programski savet

1. Anja Kažić, logoped

2. Aleksandra Đorđević, logoped

3. Marija Ranisav, logoped

4. Maja Ćirić, logoped

5. Nebojša Nikolić, specijalni pedagog

 

Programski savet je stručni organ Udruženja.

Programski savet:

  • donosi godišnji Plan rada;
  • donosi plan izdavačke aktivnosti Udruženja;
  • vrši funkciju uređivačkog odbora Logopedije danas;
  • bira urednika Logopedije danas i veb sajta;
  • utvrđuje raspored učešća članova na stručnim, naučnim, istraživačkim, edukativnim i izdavačkim aktivnostima Udruženja;
  • formira ekspertske timove ili radna tela za pojedina stručna pitanja od značaja za rad Udruženja;
  • priprema godišnji izveštaj o radu.

 

Sastav Programskog saveta

Programski savet čini predsednik i najviše 8 članova, od kojih su najmanje polovina članovi Udruženja.
Predsednika i članove Programskog saveta bira Upravni odbor na predlog Predsedništva
Ukoliko predlog Predsedništva ne dobije većinu glasova, predsednika i članove Programskog saveta Upravni odbor bira dvotrećinskom većinom.

 

Mandat članova i predsednika Programskog saveta traje četiri godine.

 

Print Email