Srpska logopedska asocijacija v2 web png
 
Srpska logopedska asocijacija v2 web png

Anja Lovaš, logoped - doktorand

 

Radno je angažovana na mestu stručnog saradnika logopeda u Stručnoj službi osnovnih škola ,,Združena škola" u Bačkoj Topoli. Ova ustanova je između ostalog, zbog logopedske službe prepoznata kao primer pozitivne prakse od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao jedinstvena ustanova ovog tipa.

Poslove logopeda obavlja u šest osnovnih škola. Ugovorom o dodatnom radu angažovana je za poslove logopeda i u predškolskoj ustanovi ,,Bambi" u Bačkoj Topoli. 

Obrazovanje

  • 2022. godine upisala je doktorske studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, na katedri za logopediju;
  • 2022. godine odbranila je master rad iz oblasti specifičnih poremećaja jezika (tema: Fonološke sposobnosti kod dece predškolskog uzrasta);
  • 2020. godine diplomirala je na Visokoj školi socijalnog rada, na katedri za logopediju;

Edukacije i dodatna usavršavanja

Ostalo

  • Član je, sekretar i deo programskog saveta u Srpskoj logopedskoj asocijaciji.
  • U želji za usavršavanjem u oblasti logopedije i srodnih disciplina, prisustvovala je velikom broju edukativnih seminara i radionica, naučno-stručnih konferencija i skupova.
  • Aktivno je učestvovala na različitim naučno-stručnim konferencijama i skupovima u zemlji. Autor je naučnog rada koji je objavljen u ALOPS22.

Print Email