Programski savet

Programski savet je stručni organ Udruženja.

Programski savet:

 

Sastav Programskog saveta

Programski savet čini predsednik i najviše 8 članova, od kojih su najmanje polovina članovi Udruženja.
Predsednika i članove Programskog saveta bira Upravni odbor na predlog Predsedništva
Ukoliko predlog Predsedništva ne dobije većinu glasova, predsednika i članove Programskog saveta Upravni odbor bira dvotrećinskom većinom.

 

Mandat članova i predsednika Programskog saveta traje četiri godine.

 

Print