Srpska logopedska asocijacija v2 web png
 
Srpska logopedska asocijacija v2 web png

Snežana Vasljević, logoped

20230119 231039
  Rođena sam 5.02.1956. godine u Dragincu.
  Od 1972-1976. godine sam završila srednju medicinsku školu u Šapcu.
  1976. godine upisujem Defektološki fakultet, smer logopedija. Dipolomirala sam 1980. godine.
  1981. godine počinjem da radim u bolnici Dr Milenko Marin pri ORL službi. 1982. godine položila sam državni ispit  sa ocenom 5.
  1994. godine prelazim u opštu bolnicu Šabac i radim pri ORL službi do 2018. god.U tom periodu zvanično sam prošla obuku u Kliničkom centru Srbije pri odseku za fonijatriju i dobila zvanje fonoped.
  2018. god.odlazim u penziju i iste godine počinjem privatnu praksu u svom kabinetu ,,Logopričalica" gde i danas   radim.
Tokom svoje karijere objavila sam preko 20 stručnih radova koji su objavljivani i prezentovani kako na domaćim tako i na međunarodnim kongresima.

U Udruženju Logopeda Srbije bila u Upravnom odboru i dobitnik sam zlatne plakete za aktivno učešće u unapređenju struke.

Print Email