Srpska logopedska asocijacija v2 web png
 
Srpska logopedska asocijacija v2 web png

Press centar 

IMG 9821   IMG 9823 image0  

Predstavnici Srpske logopedske asocijacija sa Prof. dr Miletom Vukovićem u Narodnoj skupštini Republike Srbije povodom Zakona o logopedskoj delatnosti na sastanku sa potpredsednicom Sandrom Božić, predstavnicom odbora za zdravlje dr Nadom Macurom i predstavnicom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

16. Januar 2023. godineIMG 9983   

Naše aktivnosti u vezi sa pravnim regulisanjem logopedske profesije se nastavljaju. Danas smo prisustvovali sastanku sa pomoćnicom Ministarstva zdravlja dr Jelenom Janković, narodnim poslanikom i članom Odbora za zdravlje i porodicu dr Markom Bogdanovićem, pravnicom Narodne skupštine i šefom kabineta potpredsednice Sandre Božić, a kojima smo posebno zahvalni na razumevanju problema sa kojima se naša profesija susreće.

U želji da zajedno doprinesemo razvoju logopedske profesije, našem pozivu odazvala se i predsednica Udruženja logopeda Srbije Marijana Mirković. Nadamo se uspešnoj  saradnji i boljoj  logopedskoj  budućnosti za sve nas!

U ime Srpske logopedske asocijacije sastanku su prisustvovali: predsednica SLA Danijela Rodić, zamenica prof. dr Neda Milošević, prof. dr Mile Vuković, predsednik Skupštine SLA Nenad Novaković, član predsedništva Darinka Šoster i član Upravnog odbora  Jelena Milisavljević.

 

26. Januar 2023. godine      

 


 

sla esla
,,... činimo mnogo više od onoga što vi vidite."
Svake godine 6. marta, Evropsko udruženje logopeda (ESLA) obeležava Evropski dan logopeda. Na ovaj dan Srpska logopedska asocijacija obeležava godišnjicu osnivanja simbolično kao i ESLA. Godišnja kampanja ESLA ima za cilj podizanje svesti o poremećajima komunikacije i gutanja i ulozi logopeda. Tema za 2023. je „Uloga logopeda u intenzivnoj nezi i urgentnoj medicini“. Uloga logopeda je kritična u identifikaciji i lečenju poremećaja gutanja i kognitivno-komunikativnih poremećaja, koji su veoma česti kod pacijenata na intenzivnoj nezi. Međutim, prisustvo logopeda u jedinicama hitne pomoći i intenzivne nege nije ujednačeno širom Evrope. ESLA poziva organe zdravstvene zaštite i zainteresovane strane da se obavežu na pružanje logopedske usluge svim evropskim građanima, kada i gde im je potrebna, uključujući oblast intenzivne nege. 
SLA čini sve neophodne napore, kako bi i naša država prepoznala značaj logopedske profesije u zdravstvenoj zaštiti, a logopeda kao važnog profesionalca i zdravstvenog radnika.
 
6. Mart 2023.
                                                                                                                                                                                                                      #EuroSLTDay #SLA #srpskalogopedskaasocijacija
 

skupOd 13.10-14.10.2023. u Beogradu u Hotelu Moskva održan je prvi Međunarodni naučno stručni skup logopeda sa nazivom „Logopedija danas“ u organizaciji Srpske logopedske asocijacije i prijatelja skupa Sinapsa edicije doo. 

Skup je okupio preko 200 logopeda iz Srbije, Zapadnog Balkana a ovaj put veliki broj logopeda došao je iz Turske u ime Asocijacije logopeda Turske. Tematska područja obuhvatila su aktuelnosti iz oblasti logopedske prevencije, dijagnostike, tretmana, savremenih instrumenata, ali i pravne regulacije ove profesije. Plenarni predavači, prevashodno logopedi predstavili su svoje radove na temu Savremenih pristupa u govorno-jezičkoj rehabilitaciji osoba koje mucaju, koji je izložila Vlasta Podbrežnik iz Društva za pomoć osobama sa govornim smetnjama “Vilko Mazi” iz Slovenije, potom o statusu kliničke logopedije u Bugarskoj govorila je Prof. dr Dobrinka Georgieva sa Medicinskog Univerziteta u Plovdivu. Iz Engleske sa Queen Margaret Univerziteta iz Edinburga došao je Prof. dr Robin J Lickey koji je govorio o pamćenju i produkciji disfluentnog govora i jezika u tipičnim i atipičnim slučajevima. Sa katedre za logopediju Univerziteta u Rijeci poznata profesorka i terapeutkinja u oblasti mucanja Suzana Jelčić Jakšić govorila je o tome da li je terapija mucanja kod dece predškolske dobi: spas ili šteta? O novim medicinskim oblicima lečenja autizma govorio je Prof. dr Vladislav Volarević sa Medicinskog fakulteta u Kragujevcu.

Na Kongresu je predstavljen i prvi standardizovan logopedski test na srpskom jeziku za ispitivanje jezičkih sposobnosti dece uzrasta od 2-7. godina sa nazivom Nove Reynell razvojne jezičke skale na čijoj standardizaciji je radilo 25 logopeda iz cele Srbije. Urednici ovog instrumenta su logoped Prof. dr Neda Milošević iz Srpske logopedske asocijacije i lingvista Prof. dr Boban Arsenijević sa Univerziteta u Gracu.

Velika novina je što će radovi koji su prezentovani na Skupu biti štampani u prvom broju prvog logopedskog časopisa „Logopedija danas“ u izdanju Srpske logopedske asocijacije. Ceo Kongres  oba dana bio je propraćen i mini logopedskim sajmom na kome je bila izložena logopedska oprema, obuke, knjige i testovi. Simbolično u duhu brige o najmlađima Kongres je otvorio hor Kolibri sa himnom Republike Srbije. Na otvaranju Skupa govorilli su predstavnici Ministarstva zdravlja pomoćnica ministarke dr Jelena Janković i predstavnica Narodne Skupštine Srbije g-đa Sandra Božić sa kojima je Srpska logopedska asocijacija tokom 2023. godine radila na pravnom uređenju logopedske profesije.

Na Kongresu je uručen i veliki broj plaketa i zahvalnica onima koji su doprineli unapređenju logopedske profesije, a nagradu za najbolji nastup na skupu ponela je Prof. dr Nada Dobrota Davidović.

U vremenu kada je logopedija u intenzivnom rastu i kada se od logopeda očekuje da je ovladao velikim brojem metoda i tehnika, da poznaje većinu dijagnostičkih i terapijskih polja, veliki je izazov bio organizovati skup koji će moći da obuhvati tražena područja. Takođe, logopedija se nalazi pred velikim promenama. Stalna težnja logopeda u Srbiji jeste da logopedija  kao i svuda u svetu bude samostalno naučno područje, čemu u prilog ide i ovaj Skup, koji pokazuje da je logoped  samostalan i nezavisan stručnjak, a opet profesionalac koji u timu drugih može da doprinese mnogo i naučni radnik koji svoje široko polje delovanja istraživački prikazuje.

Pored nauke, zakonska regulativa naše profesije je takođe pred promenom. U budućem periodu težimo da svi zajedno doprinesemo pravnom uređenju naše profesije zbog potrebe za nama kao nezamenljivim profesionalcima u tretmanu dece i odraslih sa komunikativnim teškoćama.
Ponosni smo što je veliki broj kolega iz Srbije aktivno i pasivno učestvovao u radu ovog Skupa. Nadamo se da smo ispunili očekivanja i da će svaki naredni susret biti još bolji.
 
Organizacioni i Programski odbor Skupa "Logopedija danas"
U Beogradu, 16.10.2023.
 
 
IMG 3539
      IMG 3543
 
IMG 4109
 
IMG 5157

IMG 5367

IMG E5264

Print Email